Price request

Nazwa A5039YR30501400_030220_1
Number bloku 00220
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 3050x1400
Grubość 30
Liczba 2
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis TERRAZZO EV93.50HB-2 PLAAT 3050_1400_030 VERZOET 1ste SELECTIE