Price request

Nazwa M2222YB_000_000_020AGF_2
Number bloku A0024
Wykończenie agrypa fijn
Wymiary 3050x1600
Grubość 20
Liczba 6
Lokalizacje Hullebusch - Ardooie
Opis BLAUWST HENEGOUWEN PLAAT _000_000_020 AGRYPA FIJN 2°SUP.SEL