Price request

Nazwa M2703YT_000_000_020BRO_1
Number bloku 290113
Wykończenie brossato-verzoet
Wymiary 2750x1550
Grubość 20
Liczba 1
Lokalizacje Hullebusch - Ardooie
Opis EMPARADOR DARK PLAAT _000_000_020 BROSSE-GEZOET 1°SEL