Price request

Nazwa A5021YC30501250_030220_1
Number bloku 000295
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 3030x1230
Grubość 30
Liczba 19
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis TERRAZZO BL942 3050_1250_030 VERZOET 1ste SELECTIE