Price request

Nazwa M2222YB_000_000_020AGF_2
Number bloku 00058
Wykończenie agrypa fijn
Wymiary 2300x1100
Grubość 20
Liczba 2
Lokalizacje Hullebusch - Ardooie
Opis BLAUWST HENEGOUWEN PLAAT _000_000_020 AGRYPA FIJN 2°SUP.SEL