Price request

Nazwa G3228YG2400_800_020POL_1
Number bloku 0002P
Wykończenie poli
Wymiary 3150x700
Grubość 20
Liczba 5
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis JASPER GRIS PLAAT +2400_800_020 POLI 1°SEL