Price request

Nazwa G3210YZ28001700_030POL_1
Number bloku 00506
Wykończenie poli
Wymiary 3170x1840
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis STAR GALAXY PLAAT 28001700_030 POLI 1°SEL