Price request

Nazwa G3210YZ28001700_030POL_1
Number bloku 00490
Wykończenie poli
Wymiary 2830x1740
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis STAR GALAXY PLAAT 28001700_030 POLI 1°SEL