Price request

Nazwa A5032YG30501250_020220_1
Number bloku B4421
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 3050x1250
Grubość 20
Liczba 1
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis TERRAZZO BL1162 3050_1250_020 VERZOET 1ste SELECTIE