Price request

Nazwa M2606YC_000_000_060220_1
Number bloku 006CM
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 2900x1800
Grubość 60
Liczba 4
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis CHAMBOLLE PLAAT _000_000_060 220 VZOET 1°SEL