Price request

Nazwa M2606YC_000_000_030AGF_1
Number bloku 0HB18
Wykończenie agrypa fijn
Wymiary 2550x1700
Grubość 30
Liczba 4
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis CHAMBOLLE PLAAT _000_000_030 AGRYPA FIJN 1°SEL.