Price request

Nazwa G3241YW2200_800_030POL_1
Number bloku 0003P
Wykończenie poli
Wymiary 2600x700
Grubość 30
Liczba 14
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis TALILA PLAAT 2200_800_030 POLI 1°SEL