Price request

Nazwa G3241YW2200_800_020POL_1
Number bloku 0002P
Wykończenie poli
Wymiary 2700x700
Grubość 20
Liczba 4
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis TALILA PLAAT 2200_800_020 POLI 1°SEL