Price request

Nazwa M2096YZ_000_000_020POL_O
Number bloku FA012
Wykończenie poli
Wymiary 1600x2600
Grubość 20
Liczba 18
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis NERO MARQUINA PLAAT _000_000_020 POLI 1°SEL