Price request

Nazwa M2704YC_000_000_020AGF_1
Number bloku 00038
Wykończenie agrypa fijn
Wymiary 2450x1800
Grubość 20
Liczba 4
Lokalizacje Hullebusch - Ardooie
Opis PIERRE DE VARENNES PLAAT _000_000_020 AGRIPPA FIJN 1°SEL