Price request

Nazwa G3210YZ28001700_030POL_1
Number bloku 00305
Wykończenie poli
Wymiary 2820x1830
Grubość 30
Liczba 21
Lokalizacje Hullebusch - Ardooie
Opis STAR GALAXY PLAAT 28001700_030 POLI 1°SEL