Price request

Nazwa G3305YY_000_000_020POL_1
Number bloku 71810567
Wykończenie poli
Wymiary 2930x1750
Grubość 20
Liczba 4
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis JUPERANA SOLARIUS PLAAT _000_000_020 POLI 1°SEL