Price request

Nazwa M2711YT_000_000_030BRO_O
Number bloku 00009
Wykończenie brossato-verzoet
Wymiary 2670x1650
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje Hullebusch - Ardooie
Opis TEMPORY BROWN PLAAT _000_000_030 BROSSE-GEZOET OPEN BOEK 1°SEL