Price request

Nazwa M2697YC_000_000_030220_1
Number bloku 00001
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 2300x1550
Grubość 30
Liczba 2
Lokalizacje Hullebusch - Ardooie
Opis PIETRA DEI MEDICI PLAAT _000_000_030 220 VZOET 1°SEL