Price request

Nazwa M2652YT_000_000_030BRO_1
Number bloku 190811
Wykończenie brossato-verzoet
Wymiary 2550x1300
Grubość 30
Liczba 4
Lokalizacje Hullebusch - Ardooie
Opis MONA BROWN PLAAT _000_000_030 BROSSE-GEZOET 1°SEL