Price request

Nazwa M2634YG_000_000_030BRO_1
Number bloku 230813
Wykończenie brossato-verzoet
Wymiary 2050x1430
Grubość 30
Liczba 2
Lokalizacje Hullebusch - Ardooie
Opis POMPIGNAN PLAAT _000_000_030 BROSSE-GEZOET 1°SEL.