Price request

Nazwa M2624YC_000_000_030BRO_1
Number bloku 261113
Wykończenie brossato-verzoet
Wymiary 2040x1700
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis SIMARAY PLAAT _000_000_030 BROSSE-GEZOET 1°SEL