Price request

Nazwa M2624YC_000_000_030BRO_1
Number bloku 25843
Wykończenie brossato-verzoet
Wymiary 2500x1750
Grubość 30
Liczba 4
Lokalizacje Hullebusch - Ardooie
Opis SIMARAY PLAAT _000_000_030 BROSSE-GEZOET 1°SEL