Price request

Nazwa M2624YC_000_000_030BRO_1
Number bloku 221012
Wykończenie brossato-verzoet
Wymiary 2950x1560
Grubość 30
Liczba 13
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis SIMARAY PLAAT _000_000_030 BROSSE-GEZOET 1°SEL