Price request

Nazwa M2624YC_000_000_020BRO_1
Number bloku 310111
Wykończenie brossato-verzoet
Wymiary 2520x1850
Grubość 20
Liczba 1
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis SIMARAY PLAAT _000_000_020 BROSSE-GEZOET 1°SEL