Price request

Nazwa M2624YC_000_000_020BRO_1
Number bloku 140121
Wykończenie brossato-verzoet
Wymiary 2500x1750
Grubość 20
Liczba 28
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis SIMARAY PLAAT _000_000_020 BROSSE-GEZOET 1°SEL