Price request

Nazwa M2624YC_000_000_020220_1
Number bloku 020211
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 2670x1850
Grubość 20
Liczba 1
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis SIMARAY PLAAT _000_000_020 220 VZOET 1°SEL