Price request

Nazwa M2606YC_000_000_020AGF_1
Number bloku 00521
Wykończenie agrypa fijn
Wymiary 2650x1550
Grubość 20
Liczba 2
Lokalizacje Hullebusch - Ardooie
Opis CHAMBOLLE PLAAT _000_000_020 AGRYPA FIJN 1°SEL