Price request

Nazwa M2024YR_000_000_020220_1
Number bloku 150513
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 2650x1150
Grubość 20
Liczba 2
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis ROUGE BELGE PLAAT _000_000_020 220 VZOET 1°SEL