Price request

Nazwa M2006YG_000_000_040BOU_1
Number bloku 32123
Wykończenie boucharde normaal
Wymiary 2250x1150
Grubość 40
Liczba 1
Lokalizacje Hullebusch - Ardooie
Opis BLUE DE TIRANIE PLAAT _000_000_040 BOUCHARDE NORMAAL 1°SEL