Price request

Nazwa G3423YZ28001700_020POL_1
Number bloku 32129
Wykończenie poli
Wymiary 3020x1850
Grubość 20
Liczba 1
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis BRAZILIAN BLACK PLAAT UP 2800_1700_020 POLI 1°SEL