Price request

Nazwa G3422YW28001700_020POL_1
Number bloku 0BW23
Wykończenie poli
Wymiary 1910x1830
Grubość 20
Liczba 1
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis BIANCO TYPHOON PLAAT UP 2800_1700_020 POLI 1°SEL