Price request

Nazwa G3420YG28001700_030POL_1
Number bloku 0WG01
Wykończenie poli
Wymiary 2900x1630
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis WHITE GLIMMER PLAAT UP 2800_1700_030 POLI 1°SEL