Price request

Nazwa G3419YW28001700_030POL_1
Number bloku 0AN12
Wykończenie poli
Wymiary 2970x1930
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis AZUL NOVA PLAAT UP 2800_1700_030 POLI 1°SEL