Price request

Nazwa G3397YZ28001700_020POL_1
Number bloku 31974
Wykończenie poli
Wymiary 2950x1970
Grubość 20
Liczba 1
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis VIA LATTEA PLAAT UP 2800_1700_020 POLI 1°SEL