Price request

Nazwa G3370YW_000_000_030POL_1
Number bloku 0NW29
Wykończenie poli
Wymiary 2840x1630
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis THUNDER WHITE PLAAT _000_000_030 POLI 1°SEL