Price request

Nazwa G3340YW28001700_030POL_1
Number bloku 31080
Wykończenie poli
Wymiary 3190x1880
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis WISKONT WHITE PLAAT 2800_1700_030 POLI 1°SEL