Price request

Nazwa G3336YW28001700_030POL_1
Number bloku 13003
Wykończenie poli
Wymiary 3600x1970
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis MIRACLE WHITE PLAAT 28001700_030 POLI 1°SEL