Price request

Nazwa G3334YW25001600_020POL_1
Number bloku R5055
Wykończenie poli
Wymiary 2930x1900
Grubość 20
Liczba 1
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis RIVER WHITE PLAAT 2500_3000-1600-1900_020 POLI 1°SEL