Price request

Nazwa G3322YY28001700_030POL_1
Number bloku 0PG10
Wykończenie poli
Wymiary 3070x1880
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis PRADA GOLD PLAAT 28001700_030 POLI 1°SEL