Price request

Nazwa G3313YA28001700_030POL_1
Number bloku 31489
Wykończenie poli
Wymiary 2840x1700
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis KASHMIR GOLD PLAAT _2800_1700_030 POLI 1°SEL