Price request

Nazwa G3308YT_000_000_030POL_1
Number bloku 00799
Wykończenie poli
Wymiary 3070x1940
Grubość 30
Liczba 2
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis ANTIQUE BROWN PLAAT _000_000_030 POLI 1°SEL