Price request

Nazwa G3301YL27001700_030POL_1
Number bloku 00434
Wykończenie poli
Wymiary 3210x1860
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje Hullebusch - Ardooie
Opis PURPLE FLOWER PLAAT 2700_1700_030 POLI 1°SEL