Price request

Nazwa G3292YZ28001700_030POL_1
Number bloku 08360
Wykończenie poli
Wymiary 3450x1950
Grubość 30
Liczba 4
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis BLACK COMMERCIAL PLAAT 28001700_030 POLI 1°SEL