Price request

Nazwa G3292YZ28001700_030BRO_1
Number bloku R1749
Wykończenie brossato-verzoet
Wymiary 2500x1950
Grubość 30
Liczba 1
Lokalizacje HB Polska Krakow
Opis BLACK COMMERCIAL PLAAT 28001700_030 GEBORSTELD 1°SEL