Price request

Nazwa G3292YZ28001700_020LET_1
Number bloku 01184
Wykończenie letano
Wymiary 3140x1810
Grubość 20
Liczba 1
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis BLACK COMMERCIAL PLAAT 28001700_020 LETANO 1°SEL