Price request

Nazwa G3288YZ28001700_030220P1
Number bloku 31990
Wykończenie 220 verzoet
Wymiary 3340x1940
Grubość 30
Liczba 8
Lokalizacje Hullebusch - Ardooie
Opis ZIMBABWE CLASSIC PLAAT _2800_1700_030 VERZOET + PAINTED 1°SEL