Price request

Nazwa G3286YZ24001200_060POL_1
Number bloku 08176
Wykończenie poli
Wymiary 2820x1330
Grubość 60
Liczba 5
Lokalizacje Hullebusch - Ardooie
Opis RUSTENBURG BUILDING CROSS CUT SONOP PLAAT 24001200_060 POLI 1°SEL