Price request

Nazwa G3266YG28001700_030BRO_1
Number bloku 00223
Wykończenie brossato-verzoet
Wymiary 3430x1960
Grubość 30
Liczba 6
Lokalizacje Hullebusch - Beringen
Opis VICTORIAN GREY PLAAT UP 2800_1700_030 BROSSE-GEZOET 1°SEL