Price request

Nazwa G3266YG28001700_030BRO_1
Number bloku 00103
Wykończenie brossato-verzoet
Wymiary 3180x1930
Grubość 30
Liczba 4
Lokalizacje Hullebusch - Ardooie
Opis VICTORIAN GREY PLAAT UP 2800_1700_030 BROSSE-GEZOET 1°SEL